Gmina Mielnik

URZĄD GMINY MIELNIK
ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik


tel.: 085 65 77 003
fax: 085 65 77 121
e-mail: gmina@mielnik.com.pl
WWW: www.mielnik.com.pl oraz www.mielnik.eu

Projekt "Bug - Raj dla turysty" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.